Kunder och referenser

Under våren/försommaren 2019 började jag frilansa som (teknisk) skribent. Här presenterar jag mina kunder och uppdrag. Välkomna att höra av er (kontaktsidan öppnas i eget fönster) för kontaktuppgifter till referenspersoner, om ni vill veta hur de uppfattat mig, mitt arbete och mina leveranser.

Inkommen respons och betyg på genomförda uppdrag:

  • Man kan alltid lita på dig.
  • Dina texter är GULD värt!
  • Du jobbar extremt noggrant och detaljerat, men är ändå snabb.
  • Du gjorde en bra och gedigen granskning.
  • Du är en superduktig och dedikerad skribent.
  • En grymt bra kurs!
Fem stjärnor

Valmet

Kund: Valmet AB, avd. Online Learning

OrdKanalens uppdrag:

Skriva, översätta och implementera interaktivt e-learningmaterial relaterat till kraftpannor och sodapannor.

Granska e-learningmaterial med fokus på struktur, teknik, funktionalitet, innehåll och språk.

Konstruera frågor med korrekta och felaktiga svarsalternativ till ett sluttest för en avancerad onlinekurs om CFB-pannor och implementera dem i en kursportal.

Värdering av innehåll i utbildningsmaterial.

Självskattningsfrågor och kunskapstest för pannoperatörer.


Valmet

Kund: Valmet AB, olika avdelningar

OrdKanalens uppdrag:

En workshop om att skapa enhetliga, genomtänkta och tydliga rapportmallar i MS Word, med hjälp av bland annat formatmallar. Genomgång av texthantering för olika format (rubriker, numreringar, listor, indrag, hängande rader), bildsättning, referenser och innehållsförteckningar.

Säkerhets-, drift- och underhållsinstruktioner för pannoperatörer (ångpannor/sodapannor)

Klassrumsutbildningsmaterial för pannoperatörer (ångpannor/sodapannor).

Kiwa Inspecta

Kund: Kiwa Inspecta

OrdKanalens uppdrag:

Renskrivning och textförbättring av interna onlinekurser för besiktningspersonal.

Christian Berner AB

Kund: Christian Berner AB

OrdKanalens uppdrag:

Att skriva och omarbeta användarmanualer för maskiner.

JHL-Net Solutions

Kund: JHL-Net Solutions

OrdKanalens uppdrag:

Diverse skribentarbeten.

Explipro Group AB

Kund: Explipro Group AB

OrdKanalens uppdrag:

Diverse skribentarbeten.

Dela detta: