Mottagna texter

OrdKanalens skribenttjänster

Här presenteras mottagna texter som jag bearbetat gratis och fått lov att visa upp. Och resultaten, förstås.

Originaltext

Mina resultat av löken visar att lök växer bäst i bara vatten, eftersom lökens rotsystem påverkades inte när lök befann sig endast i kranvatten. Detta kunde jag se i både experimentera 1 och 2, vilket låter rimligt eftersom växter behöver vatten för att kunna utföra sin fotosyntes. Men det får inte vara vilken typ av vatten som helst utan vattnet bör vara rent för att växten ska kunna utvecklas och vara frisk under sin odlingstid. I experiment 1 och 2 visar det sig att det har inte alls växt ut några rötter från löken som odlades i en Alvedonlösning. Däremot när koncentrationen av Alvedon sänktes i experiment 3 blev rotsystemet inte lika påverkade och det växte rötter i löken. Detta betyder att rotförlängningen minskade enormt mycket när koncentrationen av paracetamol ökade. Den låga koncentrationen av paracetamol påverkade fortfarande tillväxten av lök men det växte ändå några rötter. Detta beror på att en Alvedon förstör tillväxten av rötterna då den skadar klorofyllet i löken.

Bearbetad version

I experiment 1 och 2 framkom att lök växer bäst i vanligt vatten, där fotosyntes är möjlig och rotsystemet inte hämmas. Vattnet måste dock vara rent för att löken ska kunna utvecklas och hålla sig frisk under odlingstiden.

Experimenten visade också att lök som odlas i en koncentrerad Alvedonlösning (innehållande paracetamol) inte utvecklar några rötter. När vi spädde ut lösningen, i experiment 3, såg vi att rotsystemet inte hämmades lika mycket.

Lökens rotförlängning minskar med andra ord kraftigt om paracetamolhalten ökar. Paracetamol skadar lökens klorofyll och hindrar den på så sätt från att skapa rötter.