Skribenttjänster

Skribenttjänster
OrdKanalen AB hjälper företag med att skriva manualer, instruktioner, utbildningar och andra tekniska eller allmänna texter.

Företag som publicerar välskrivna och genomtänkta texter ger intryck av att hålla allmänt hög kvalitet. Det minimerar dessutom risken för missförstånd och person/materialskador.

Ni kan få hjälp med

– manualer
– driftinstruktioner
– säkerhetsprocedurer
– utbildningsmaterial för klassrum eller e-learning
– rapporter
– produktinformation
– informations- och presentationstexter

Skriver ni rapporter i MS Word? Hur smidigt är det, och vad ger de för intryck hos era kunder? Kontakta mig för information om en workshop med fokus på formatmallar (för text- och styckeformat på alla nivåer) och Word-mallar. Här finns tid och pengar att spara. Mallar underlättar arbetet för alla inblandade och era kunder får snygga, enhetliga och tydliga dokument.

OrdKanalens skribenttjänster

Jag som driver OrdKanalen heter Eva-Lena Bjarneborg. Jag är noggrann och strukturerad och har många års erfarenhet som teknikinformatör och teknisk skribent. Sedan april 2019 arbetar jag som fristående skribentkonsult. Klicka för en presentation av kunder och uppdrag (öppnas i nytt fönster). Referenser ges vid förfrågan.

Bakgrund och erfarenheter

Under 11-12 år som anställd på Valmet AB skrev jag främst säkerhets-, drift- och underhållsinstruktioner till operatörer för kraftpannor och sodapannor över hela världen.

Flödesscheman, processbeskrivningar och ritningar användes som underlag vid mitt självständiga arbete. Varje panna var unik vad gäller konstruktion eller utrustning och krävde därför specifika instruktioner (detaljerade på spjäll- och ventilnivå). Dessa granskades förstås av experter innan leverans till kunden.

Med hjälp av instruktionerna kan operatörer förbereda, avlufta, fylla, starta, lastöka, köra, driftoptimera, reglera, felsöka, normal- eller nödstoppa och tömma pannor, system eller enstaka objekt. De kan också minimera risken för person- och materialskador.

Jag har även jobbat med en förgasningsanläggning och ett antal asklakningsanläggningar.

Exempel på utbildningar som jag självständigt tagit fram för Valmets räkning, med hjälp av information från många håll, är ”Säkerhet i sodahus” och ”Certifierad pannoperatör”. Från och med december 2020 ska åtminstone en operatör per skift vara certifierad enligt AFS 2017:3. Med hjälp av ”Certifierad pannoperatör” kan personalen uppgradera eller repetera sina kunskaper och lättare klara certifieringen.

Före min senaste anställning arbetade jag som ingenjör med att projektera järnvägstekniska signalsäkerhetssystem (logiska förreglingskretsar/system för dator- och reläställverk och signalskåp).

Jag arbetade även som teknikinformatör på en konsultbyrå i några år, där jag bland annat skrev SGML/XML-dokument för diagnossystem i fordonsindustrin.

Kontakta OrdKanalen