Skribenttjänster

Skribenttjänster

OrdKanalen AB hjälper företag med att skriva manualer, instruktioner, utbildningar och andra tekniska eller allmänna texter.

Ni får nöjda kunder och minskad risk för missförstånd

OrdKanalen hjälper er med…

– manualer
– driftinstruktioner
– omskrivning/förbättring av befintliga texter
– anpassade Word-mallar och/eller formatmallar i Word
– utbildningsmaterial för klassrum
– e-learning i manusform eller publicerat i exempelvis iSpring eller Articulate
– rapporter
– produktinformation
– informations- och presentationstexter

Företag som publicerar välskrivna och genomtänkta texter ger intryck av att hålla allmänt hög kvalitet.

Kontakta mig här >>

OrdKanalens skribenttjänster

OrdKanalens VD, uppdrag och kunder

Jag som driver OrdKanalen heter Eva-Lena Bjarneborg. Jag är noggrann och strukturerad och har många års erfarenhet som teknikinformatör och teknisk skribent. Sedan april 2019 arbetar jag som fristående skribentkonsult. Klicka för en presentation av OrdKanalens kunder och uppdrag.

Bakgrund och erfarenheter

Under 11–12 år som anställd på Valmet AB skrev jag främst säkerhets-, drift- och underhållsinstruktioner till operatörer för kraftpannor och sodapannor över hela världen. Med hjälp av dessa kan operatörer förbereda, avlufta, fylla, starta, lastöka, köra, driftoptimera, reglera, felsöka, normal- eller nödstoppa och tömma pannor, system eller enstaka objekt. Samt minimera risken för person- och materialskador.

Flödesscheman, processbeskrivningar och ritningar användes som underlag vid mitt självständiga arbete. Varje panna var unik vad gäller konstruktion och/eller utrustning och krävde därför specifika instruktioner (detaljerade på spjäll- och ventilnivå). Dessa granskades förstås av experter innan leverans till kunden.

Exempel på utbildningar som jag självständigt har tagit fram för Valmets räkning, med hjälp av information från många håll, är “Säkerhet i sodahus” och “Certifierad pannoperatör“. Från och med december 2020 ska åtminstone en operatör per skift vara certifierad. Med hjälp av “Certifierad pannoperatör” kan personalen uppgradera eller repetera sina kunskaper och lättare klara certifieringen.

Före min senaste anställning arbetade jag som ingenjör med att projektera järnvägstekniska signalsäkerhetssystem (logiska förreglingskretsar/system för dator- och reläställverk och signalskåp).

Jag arbetade även som teknikinformatör på en konsultbyrå i några år, där jag bland annat skrev SGML/XML-dokument för diagnossystem i fordonsindustrin.

Kontakta OrdKanalen
Dela detta: