Workshop: Skriv och utvecklas

Skriv och utvecklas

OBSERVERA: WORKSHOPEN ÄR INSTÄLLD.
Välkommen till en unik workshop den 5/10 i Göteborg!

Du får nycklar som hjälper dig att skriva djupt och levande, och vägledning som hjälper dig att utvecklas personligen.

Du väljer själv tema för personlig utveckling och får skrivövningar samt medial vägledning kring det, eller jobbar med ett tema som vägledningen visar kan få stor betydelse för dig. Vad väntar runt hörnet?

Läs vad några deltagare tyckte om tvådagarsvarianten (detta är en endagsträff med ett liknande koncept. Nytt webbfönster öppnas).

Vi träffas lördagen den 5/10 klockan 10-17 i Haga i Göteborg:
Några vill fokusera på personlig utveckling och andra på skrivande. Här leder det ena till det andra. Du får en enskild sittning med medial vägledning samt allmänt stöd under dagen, och jobbar med ett projekt anpassat för dig. Gott om tid avsätts för skrivande.

Efter workshopen jobbar du vidare på egen hand.

Vägledning under workshopen

Under dagen får du vägledning som:

  • hjälper dig att hitta en personlig ingång till skrivandet.
  • inspirerar dig till att skriva djupt och levande.
  • stöttar dig i din personliga utveckling. Det kan handla om förhållningssätt, rädslor, invanda mönster, relationer som kan förbättras eller en egenskap som du vill jobba med genom att skriva.

Ditt eget ansvar

Du måste vara myndig och mentalt frisk för att delta och det är du själv som ansvarar för din utveckling och ditt mående. Denna workshop ger dig helt enkelt verktyg för att inspireras till och inleda ett självständigt arbete för personlig utveckling. Vi går inte medvetet in på traumatiska områden och OrdKanalen har inget ansvar för din mentala eller känslomässiga hälsa.

Deltagarnas integritet

Allt som du uppfattar om de övriga deltagarna i gruppen, eller vad de i sin tur berättar om andra personer under workshopen, är strikt konfidentiellt och får under inga omständigheter delges utomstående personer.

Du har rätt att vara anonym inför de övriga deltagarna och förväntas visa dem samma respekt.

Praktisk information och anmälan
Klicka här för mer praktisk information och anmälningsformulär.
Glad tjej