Workshop: Skriv och utvecklas

Skriv och utvecklas

Välkommen till en unik workshop den 5/10 i Göteborg!

Här kombinerar vi skrivande och personlig utveckling, med stöd av medial vägledning.

Detta är ingen skrivarkurs; din personliga utveckling står i fokus.

Du väljer själv tema för personlig utveckling och får vägledning kring det, eller jobbar med ett tema som enligt medial vägledning kan få stor betydelse för dig.

Mycket kan hända inom oss när vi skriver. Reflektioner, intryck och tankar som dras ut i nya perspektiv kan leda till nya vägar och möjligheter. Vad väntar runt hörnet för dig? Du kanske också upptäcker att vi har mer gemensamt än du trott.

Läs vad några deltagare tyckte om tvådagarsvarianten (detta är en endagsträff med ett liknande koncept. Nytt webbfönster öppnas).

Vi träffas lördagen den 5/10 klockan 10-17 i Haga i Göteborg:
Vi reflekterar, samtalar och gör mentala övningar som främjar personlig utveckling och stärker medvetandet om din potential. Du kan sitta i din egen bubbla eller fördjupa dig tillsammans med de andra.

Vi förbereder och inleder ditt skrivande för personlig utveckling med hjälp av medial vägledning. Du får en enskild sittning med medial vägledning samt allmänt stöd under dagen, och jobbar med ett projekt anpassat för dig.

Efter workshopen jobbar du vidare på egen hand. Notera att det inte är skrivandet som är i fokus, utan din personliga utveckling. Men skrivande är ett bra verktyg.

Vägledning under workshopen

Under dagen får du vägledning som:

  • belyser dina naturliga ingångar till skrivandet
  • klargör din relation till det du vill skriva om
  • inspirerar dig till att skriva djupt och levande
  • hjälper dig att hitta vägar för personlig utveckling inom ett specifikt område. Det kan handla om förhållningssätt, rädslor, invanda mönster, relationer som kan utvecklas till det bättre eller en egenskap hos dig själv som du vill jobba med genom att skriva.

Ditt eget ansvar

Du måste vara myndig och mentalt frisk för att delta och det är du själv som ansvarar för din utveckling och ditt mående. Denna workshop ger dig helt enkelt verktyg för att inspireras till och inleda ett självständigt arbete för personlig utveckling. Vi går inte medvetet in på traumatiska områden och OrdKanalen har inget ansvar för din mentala eller känslomässiga hälsa.

Deltagarnas integritet

Allt som du uppfattar om de övriga deltagarna i gruppen, eller vad de i sin tur berättar om andra personer under workshopen, är strikt konfidentiellt och får under inga omständigheter delges utomstående personer.

Du har rätt att vara anonym inför de övriga deltagarna och förväntas visa dem samma respekt.

Praktisk information och anmälan
Klicka här för mer praktisk information och anmälningsformulär.
Glad tjej