Skribenttjänster

Skribenttjänster

Jag skriver manualer, instruktioner, produktinformation, utbildningsmaterial, e-learningmanus m.m.

Ni kan även få befintliga texter korrekturlästa, förbättrade och omarbetade.

Använder ni MS Word för exempelvis rapporter? Jag kan lära er att skapa enhetliga och tydliga mallar som sparar tid och underlättar arbetet – gång på gång.

Hur kan jag hjälpa ert företag? Läs om mina skribenttjänster.

Dåtid och nutid

Hisslapp
Ett meddelande i hissen

Detta meddelande, som hänger i en hiss, innehåller ett skrivfel som jag sett i väldigt många texter.

Det handlar inte om att punkten saknas på första raden, eller om att du ombeds höra av dig om du såg böckerna ligga där vid hissen.

Det handlar om att varken golvet, dörren eller parkeringsplatsen har avlägsnats sedan böckerna placerades där. Allt finns kvar sedan den 30 september. Förutom böckerna då.

När du skriver, tänk på att vissa saker består medan andra förändras. Något kan förväntas vara relativt konstant, medan annat bara existerar eller ser ut på ett visst sätt under en kort period. Ha i åtanke vad som troligen gäller när läsaren får se din text.

Människor i allmänhet fungerar ungefär som de “alltid” har gjort, även om vars och ens personliga utveckling går i olika takt och åt olika håll. I romaner är det vanligt att författare uttrycker karaktärernas tankar om människor i allmänhet på ett sätt som får det att se ut som om de tänkte på varelser som ännu inte blivit som oss.

Oskriven text

Växer högen med oskrivna texter?

Det du inte hinner med tar mer plats i sinnet än du önskar.

Oskriven eller illa formulerad information kan dessutom leda till missförstånd, missade affärer eller skador.

Jag kan ta hand om din oskrivna hög. Presentationer, information, tekniska beskrivningar, utbildningsmaterial m.m. Driv din verksamhet utan bristande dokumentation.

Har ni en skribent på jobbet?

Du kan svara 1 gång per timme (en cookie sätts och sparas så länge).

© Kama

Välkommen att kontakta OrdKanalen för ett samtal kring hur informationstexter, manualer, utbildningsmaterial etc. produceras eller granskas hos er.

Professioner

Vad jobbar du med?

Vi har begåvats med talanger och förmågor, mer eller mindre tydliga, och dras till möjligheten att förstå, ta del av och göra skillnad där vi förmår.

Många får in en fot och lär sig mer. Några bidrar med kunskaper från andra områden och nya möjligheter skapas. I samarbeten pollineras passioner som ger nytt liv i verksamheten. När vi hjälps åt, inspireras vi till gemensamma nya mål.

Några av oss är kameleonter, duktiga på många saker, men de flesta har fingertoppskänsla inom ett eller få områden.

För att produkten eller tjänsten ska växa och frodas, krävs att vissa ingredienser tillsätts av dem med fingertoppskänsla. Jämför med jästen i en deg: utan den faller resten platt.

Det som fulländar receptet kan vara ledarens förmåga att samla och inspirera gruppens arbete. Det kan vara säljaren som får nya och befintliga kunder att genast vilja beställa produkten eller tjänsten. Tillgänglighet kan vara en annan viktig faktor.

Den som producerar ett genomtänkt, professionellt och tydligt skriftligt material inom och ut från företaget ger hela konceptet en sådan ton.

Textproduktionen bör därför inte överlåtas till någon som bara har tid över eller är expert på produkten/tjänsten eller som tycker det är kul att skriva men saknar förhöjd språkkänsla (utan att resultatet granskas av en sådan person). Då faller degen ihop.

Gör den professionella produkten/tjänsten rättvisa. Anlita någon med rätt profession även för att skriva.

Välkommen att kontakta OrdKanalen för ett samtal kring hur informationstexter, manualer, utbildningsmaterial etc. produceras eller granskas hos er.

Har ni en skribent på jobbet?

Du kan svara 1 gång per timme (en cookie sätts och sparas så länge).

© Kama