Beskrivande skrivande

Skrivblock

Angående textförbättring…

Låt oss titta på en mening som beskriver två saker som hör ihop, men där den ena behöver beskrivas med ett ord och den andra med två.

Här gör många skribenter ett misstag som krånglar till det för läsarna. I värsta fall kan texten få en helt annan innebörd än avsedd, på samma sätt som vid ett syftningsfel.

Låt oss säga att Maria har intervjuat personer som har gått i pension. Så här fortsätter texten i vårt exempel:

”Dessa vittnar om allt från minskande självförtroende och vilsenhet till en upplevelse av ett existentiellt vakuum när de inte längre jobbar.”

I meningen ovan är ”minskande självförtroende” den första saken och ”vilsenhet” den andra. Men ”minskande” står direkt före ”självförtroende OCH vilsenhet”, så läsaren kan uppfatta det som att både självförtroendet och vilsenheten minskar eftersom det är vad texten säger.

I just det här fallet förstår vi att minskandet bara gäller självförtroendet, något annat vore ologiskt. Men läsningen stannar upp medan hjärnan bearbetar felskrivningen. Det är helt enkelt ingen bra eller smidig text. I andra sammanhang och med andra ord kan det uppstå allvarliga missförstånd och risk för person/materialskador.

Problemet är dock lätt åtgärdat. Välj helt enkelt att skriva det som kräver ett ord först, och det som kräver två eller fler ord sist:

”Dessa vittnar om allt från vilsenhet och minskande självförtroende…”

Lycka till!

Man bör inte skriva man

Rödpenna
Angående textförbättring

Jag har nog skrivit cirka 150 detaljerade säkerhets-, drift- och underhållsinstruktioner på svenska och engelska, mellan 30 och 100 sidor långa. I dessa finns ordet ”du” eller ”man” troligen på färre ställen än fem. Totalt.

Däremot har jag på andra håll sett fraser som:

  • Om man vill höja temperaturen så ska man öppna ventil XX mot XX.
  • När man har startat pumpen så ska man kontrollera att XX…
  • Stödbrännaren behöver man använda när XX…

Det ser inte professionellt ut, snarare som att en vuxen berättar för ett barn hur något fungerar.

Det spelar ingen roll vad det är för en text eller vad den handlar om. I de flesta fall är det både fördelaktigt och möjligt att plocka bort alla ”man/du” genom att möblera om sådana meningar. Se exempel nedan.

  • För att höja temperaturen, öppna ventil XX mot XX.
  • När pumpen är startad, kontrollera att XX…
  • Stödbrännaren ska startas när XX behöver XX…

Oemotståndligt erbjudande

erbjudande
Ett oemotståndligt erbjudande?

Jag ser ett OEMOTSTÅNDLIGT erbjudande. Min tanke är att jag aldrig kommer att se något som passar mig bättre.

En mycket skicklig copywriter, som dragit in förmögenheter åt kunder genom säljande texter, rabatterar sin webb- och mailbaserad kurs i copywriting.

Precis vad jag behöver, som nyligen börjat frilansa och vill hitta nya kunder. Jag är en sekund från att klicka på ”Beställ”.

Men tvekar.

Är han verkligen en bra copywriter? Hans tips är proffsiga, men ändå. Språkliga brister i mailutskick och sociala medier stör mig. Han slipar inte på texter som ska sälja hans slipade produkter. Själv skriver jag mycket bättre.

Om han är slarvig med språket, kan han vara slarvig med resten.

Jag avstår från det ”oemotståndliga” erbjudandet.

Hur ser språket ut i ERA texter? Förtjänar ni ett bättre intryck? Kan brister i dokumentationen skapa person/materialskador relaterade till produkter eller tjänster?

Jag är en skicklig skribent, redo att hjälpa till.
Läs mer här: https://ordkanalen.minuskel.com/blogg/textforbattring/

Hjälp

Skriv och utvecklas
En workshop med fokus på personlig utveckling

Personer som har svårt för att be om hjälp, skulle behöva hjälp med att be om hjälp. Vilket de förstås inte klarar.

Man kan dock lura dem till att våga/vilja be om hjälp.

Om de tror att de är ödmjuka för att de värderar andra högre än sig själva, sitter de på höga hästar. De har inte fått i uppgift att värdera människor och det är inte ödmjukt att göra så.

Först när de ser denna paradox kan de börja tänka om.

Alla människor är lika viktiga i ett större sammanhang. Ingen kommer någonstans utan hjälp av något slag.

Ber man om hjälp, visar man respekt för andras kunskaper och förmågor (om man inte utnyttjar dem på fel sätt, naturligtvis – de kanske har svårt att säga nej av samma anledning som många har svårt att be om hjälp).

Personlig utveckling är intressant och spännande. Vad skulle du vilja ändra på i ditt sätt att reagera på omvärlden?

I min workshop ”Skriv och utvecklas med stöd av medial vägledning” i Göteborg den 5 oktober, fokuserar vi på personlig utveckling. Du får en enskild sittning med medial vägledning kring ditt ämne och allmänt stöd under dagen. Vi samtalar, använder intuitionen och skriver oss till inre äventyr.

Läs mer och anmäl dig här: https://ordkanalen.minuskel.com/blogg/skriv-och-utvecklas/