Om OrdKanalen

Eva-Lena Bjarneborg
Eva-Lena Bjarneborg. Foto: Jenny Christenson

Jag som driver OrdKanalen AB heter Eva-Lena Bjarneborg. Nedan presenteras min inriktning och bakgrund.

Kontakta mig för ett möte om små som stora projekt. Jag lär mig snabbt och gärna nya saker och programvaror. OrdKanalen AB är konsultansvarsförsäkrat och godkänt för F-skatt.

Skribentuppdrag
Teknikinformation / tekniska texter
Manus för e-learning
Min yrkesbana
Medial vägledning
Personliga intressen
Referenser

Skribentuppdrag
Jag åtar mig skribentuppdrag såsom artiklar, beskrivningar, informationstexter, utbildningsmaterial, instruktioner och manualer. Det kan också handla om korrekturläsning, strukturering eller textförbättring.
Upp igen

Teknikinformation / tekniska texter
Jag har i många år skrivit säkerhets-, drift- och underhållsinstruktioner för kraftpanne- och sodahusoperatörer över hela världen. Det har handlat om översiktliga beskrivningar av system och utrustning såväl som detaljerade procedurer på ventilnivå för att förbereda, starta, köra och stoppa komplexa system och anläggningar eller enstaka objekt.
Upp igen

Manus för e-learning
Jag åtar mig att planera, strukturera, skriva och publicera pedagogiska och interaktiva webbaserade utbildningar i exempelvis Articulate Storyline eller iSpring Presenter.
Upp igen

Min yrkesbana
Mitt tekniska yrkesliv som el- teleteknisk gymnasieingenjör inleddes med att projektera järnvägstekniska signalsäkerhetssystem: logiska kretsar för dator- och reläställverk och signalskåp. Jag har även varit teknikinformatör på konsultbyrå i några år. De senaste elva åren (till mitten av april 2019) arbetade jag som teknisk skribent på ett stort bolag, med fokus på säkerhets-, drift- och underhållsinstruktioner samt utbildningsmaterial för stora pannor kopplade mot kraftanläggningar och pappersbruk.
Upp igen

Medial vägledning
Våra tankemodeller av verkligheten gör oss effektiva, men även tunnelseende och rädda. Om vi släpper föreställningen om oss själva som presterande varelser landar vi i frågan om meningen med livet. Varför befinner vi oss i denna situation och hur kan vi ta oss vidare? Det finns många intressanta aspekter. Läs mer här (sidorna öppnas i nya fönster):
Om medial vägledning
Min workshop ”Skriv och utvecklas”
Upp igen

Personliga intressen
Jag föddes 1963 i Göteborg. Jag är synsk, har mediala förmågor och intresse för personlig utveckling, vardagspsykologi och -filosofi, vilket inspirerat till handlingen i min roman ”Nästan en familj”. Sedan tidigt 2000-tal har jag gett medial vägledning i privata sittningar och via mail. Jag gillar även att promenera, fotografera, resa och göra utflykter, läsa, diskutera och umgås med vänner.
Upp igen

Referenser (separat sida)