Produktmanualer

Produktmanual

Det var dags att införskaffa en ny brödrost. I den tillhörande produktmanualen visas bilderna på samma sida och texten på en egen.

Tyvärr har man inte brytt sig om manualens skriftliga eller pedagogiska kvalitet, trots att den är en del av företagets ansikte utåt. Min föreställning om producentens kvaliteter ändrades därför till det sämre.

Fortsätt läsa ”Produktmanualer”

Kommatering med rymd

Det är lätt att bli hemmablind

Jag vill visa ett exempel där det är tydligt att ett kommatecken har använts så felaktigt att det förvrider hela textens innebörd. Turligt nog har texten blivit så orimlig att vi förstår att skribenten egentligen velat säga något annat:

Det finns ett tyst svart hål i den lilla stjärnbilden Kikaren, som är synlig för blotta ögat, om man befinner sig på södra halvklotet.

Fortsätt läsa ”Kommatering med rymd”

Kommatering

Kommatecken
Var sätter man kommatecken?

Tycker du att kommatering är enkelt eller svårt?

Kommateringen påverkar i hög grad textens läsbarhet. Alla vinner på att få den rätt och undvika att läsaren upplever störande avbrott eller missförstår innehållet.

Idag ska jag utgå från ett knöligt textavsnitt:

När 40-åriga Sofia var ute på en lunchpromenad stannade hennes hjärta. En person, som hade sett henne segna ner på marken ringde 112, och när Mats kom till platsen stod en person på knä och gjorde kompressioner. Mats som arbetar som ambulanssjukskötare ingrep genast och hjälpte till i väntan på att ambulansen dök upp. Alla inblandade gjorde skillnad för Sofia som i dag lever, tack vare dem.”

Vad tycker du om exemplet?

Ägna gärna en stund åt att skriva av texten och justera kommateringen för dig själv, innan du läser vidare.

Fortsätt läsa ”Kommatering”

Textförbättring: skala av och förenkla

Skribent i Göteborg
Skriv med känsla och inspiration

Det är bra att skriva med känsla och inspiration, utan tanke på resultatets kvalitet, men efteråt bör texten korrekturläsas och optimeras.

Inledningsvis innebär textförbättring att ta bort upprepningar och överflödiga ord, för att förenkla och skala av sådant som skymmer eller tunnar ut budskapet.

När det är gjort bör texten redigeras med tanke på grammatik, ordval och stavning. Troligen behöver den även möbleras om för att få en logisk och pedagogisk ordning.

Avsnittet nedan verkar inte ha genomgått några sådana kontroller.

Det handlar väldigt sällan om tid eller ansvarsbörda, utan om just energi. Vi som är chefer har blivit det för att vi har en naturlig ansvarskänsla och stor arbetskapacitet.”

Efter redigering borde resultatet se ut ungefär så här:

Det handlar väldigt sällan om tid eller ansvarsbörda. Vi har blivit chefer för att vi har stor arbetskapacitet och ansvarskänsla.”

Nu kan läsaren koppla tid med arbetskapacitet liksom ansvarsbörda med ansvarskänsla, vilket jag misstänker var syftet med texten.

Om mina skribenttjänster (teknisk skribent i Göteborg)