Oskriven text

Växer högen med oskrivna texter?

Det du inte hinner med tar mer plats i sinnet än du önskar.

Oskriven eller illa formulerad information kan dessutom leda till missförstånd, missade affärer eller skador.

Jag kan ta hand om din oskrivna hög. Presentationer, information, tekniska beskrivningar, utbildningsmaterial m.m. Driv din verksamhet utan bristande dokumentation.

Har ni en skribent på jobbet?

Välkommen att kontakta OrdKanalen för ett samtal kring hur informationstexter, manualer, utbildningsmaterial etc. produceras eller granskas hos er.

Professioner

Vad jobbar du med?

Vi har begåvats med talanger och förmågor, mer eller mindre tydliga, och dras till möjligheten att förstå, ta del av och göra skillnad där vi förmår.

Många får in en fot och lär sig mer. Några bidrar med kunskaper från andra områden och nya möjligheter skapas. I samarbeten pollineras passioner som ger nytt liv i verksamheten. När vi hjälps åt, inspireras vi till gemensamma nya mål.

Några av oss är kameleonter, duktiga på många saker, men de flesta har fingertoppskänsla inom ett eller få områden.

För att produkten eller tjänsten ska växa och frodas, krävs att vissa ingredienser tillsätts av dem med fingertoppskänsla. Jämför med jästen i en deg: utan den faller resten platt.

Det som fulländar receptet kan vara ledarens förmåga att samla och inspirera gruppens arbete. Det kan vara säljaren som får nya och befintliga kunder att genast vilja beställa produkten eller tjänsten. Tillgänglighet kan vara en annan viktig faktor.

Den som producerar ett genomtänkt, professionellt och tydligt skriftligt material inom och ut från företaget ger hela konceptet en sådan ton.

Textproduktionen bör därför inte överlåtas till någon som bara har tid över eller är expert på produkten/tjänsten eller som tycker det är kul att skriva men saknar förhöjd språkkänsla (utan att resultatet granskas av en sådan person). Då faller degen ihop.

Gör den professionella produkten/tjänsten rättvisa. Anlita någon med rätt profession även för att skriva.

Välkommen att kontakta OrdKanalen för ett samtal kring hur informationstexter, manualer, utbildningsmaterial etc. produceras eller granskas hos er.

Har ni en skribent på jobbet?

Du kan svara 1 gång per timme (en cookie sätts och sparas så länge).

Beskrivande skrivande

Skrivblock

Angående textförbättring…

Låt oss titta på en mening som beskriver två saker som hör ihop, men där den ena behöver beskrivas med ett ord och den andra med två.

Här gör många skribenter ett misstag som krånglar till det för läsarna. I värsta fall kan texten få en helt annan innebörd än avsedd, på samma sätt som vid ett syftningsfel.

Låt oss säga att Maria har intervjuat personer som har gått i pension. Så här fortsätter texten i vårt exempel:

“Dessa vittnar om allt från minskande självförtroende och vilsenhet till en upplevelse av ett existentiellt vakuum när de inte längre jobbar.”

I meningen ovan är “minskande självförtroende” den första saken och “vilsenhet” den andra. Men “minskande” står direkt före “självförtroende OCH vilsenhet”, så läsaren kan uppfatta det som att både självförtroendet och vilsenheten minskar eftersom det är vad texten säger.

I just det här fallet förstår vi att minskandet bara gäller självförtroendet, något annat vore ologiskt. Men läsningen stannar upp medan hjärnan bearbetar felskrivningen. Det är helt enkelt ingen bra eller smidig text. I andra sammanhang och med andra ord kan det uppstå allvarliga missförstånd och risk för person/materialskador.

Problemet är dock lätt åtgärdat. Välj helt enkelt att skriva det som kräver ett ord först, och det som kräver två eller fler ord sist:

“Dessa vittnar om allt från vilsenhet och minskande självförtroende…”

Lycka till!

Man bör inte skriva man

Rödpenna
Angående textförbättring

Jag har nog skrivit cirka 150 detaljerade säkerhets-, drift- och underhållsinstruktioner på svenska och engelska, mellan 30 och 100 sidor långa. I dessa finns ordet “du” eller “man” troligen på färre ställen än fem. Totalt.

Däremot har jag på andra håll sett fraser som:

  • Om man vill höja temperaturen så ska man öppna ventil XX mot XX.
  • När man har startat pumpen så ska man kontrollera att XX…
  • Stödbrännaren behöver man använda när XX…

Det ser inte professionellt ut, snarare som att en vuxen berättar för ett barn hur något fungerar.

Det spelar ingen roll vad det är för en text eller vad den handlar om. I de flesta fall är det både fördelaktigt och möjligt att plocka bort alla “man/du” genom att möblera om sådana meningar. Se exempel nedan.

  • För att höja temperaturen, öppna ventil XX mot XX.
  • När pumpen är startad, kontrollera att XX…
  • Stödbrännaren ska startas när XX behöver XX…