Säkra dina texter

Livsfarlig polis?

Små detaljer kan göra stor skillnad när det gäller hur meningar formuleras. Bilden visar ett exempel från en större dagstidning, som tycktes informera om att en polis agerat livsfarligt.

I själva verket flyttade polisen ifråga en livsfarligt placerad minnesplats, som skapats av sörjande efter en olycksplats på motorvägen, till en mindre riskabel plats.

En text kan vara farlig eller skapa förvirring om den går att tolka på mer än ett sätt. Särkilt viktigt är detta att tänka på när det handlar om säkerhet, risker, procedurer och instruktioner.

Det är bra om skribenten kan låta någon annan gå igenom texten “med nya ögon” före publicering, eftersom det är lätt att bli hemmablind efter några redigeringar.

Word-mallar

Workshop om formatmallar m.m. i Word-mallar

Jag höll i dag en workshop om att jobba med formatmallar för att skapa snygga och tydliga Word-mallar med full kontroll, exempelvis rapportmallar. Jag gick också igenom en del om bildhantering, figurnumrering, referenser, innehållsförteckningar med mera.

Skriver ni rapporter i MS Word? Hur smidigt är det, och vad ger de för intryck hos er kunder?

Kontakta mig för information om en workshop med fokus på formatmallar (för text- och styckeformat på alla nivåer) och Word-mallar. Här finns tid och pengar att spara. Mallar underlättar dessutom arbetet för alla inblandade och era kunder får snygga, enhetliga och tydliga dokument.

Dåtid och nutid

Hisslapp
Ett meddelande i hissen

Detta meddelande, som hänger i en hiss, innehåller ett skrivfel som jag sett i väldigt många texter.

Det handlar inte om att punkten saknas på första raden, eller om att du ombeds höra av dig om du såg böckerna ligga där vid hissen.

Det handlar om att varken golvet, dörren eller parkeringsplatsen har avlägsnats sedan böckerna placerades där. Allt finns kvar sedan den 30 september. Förutom böckerna då.

När du skriver, tänk på att vissa saker består medan andra förändras. Något kan förväntas vara relativt konstant, medan annat bara existerar eller ser ut på ett visst sätt under en kort period. Ha i åtanke vad som troligen gäller när läsaren får se din text.

Människor i allmänhet fungerar ungefär som de “alltid” har gjort, även om vars och ens personliga utveckling går i olika takt och åt olika håll. I romaner är det vanligt att författare uttrycker karaktärernas tankar om människor i allmänhet på ett sätt som får det att se ut som om de tänkte på varelser som ännu inte blivit som oss.