Online-kurs för personlig utveckling

Personlig utveckling, online-kurs

Förutom logik och teknik är jag intresserad av vardagspsykologi, vardagsfilosofi, människans djup och höjd och personliga utveckling.

Jag tar nu fram ett antal genomtänkta, empatiska och prisvärda online-kurser att jobba med på egen hand, med fokus på personlig utveckling. Tanken är att de flesta ska ha råd och glädje av att genomgå dessa.

Den första som nu är klar och publicerats handlar om skuld och/eller skam. Det är vanliga känslor hos dem som inte kunnat eller haft möjlighet att agera enligt önskemål eller den inre naturliga personligheten.

Återkommande tankar på den egna oförmågan, höga krav på sig själv och svårigheter att förlåta sig själv kan leda till nedstämdhet, sömnproblem och dålig självkänsla.

Jag samlar dessa online-kurser på en ny webbplats allteftersom de blir klara. Välkomna till OrdKanalens kurser (öppnas i nytt fönster). Tipsa gärna vänner som ni tror kan vara intresserade av detta. Och ta hand om er!

Word-mallar

Workshop om formatmallar m.m. i Word-mallar

Jag höll i dag en workshop om att jobba med formatmallar för att skapa snygga och tydliga Word-mallar med full kontroll, exempelvis rapportmallar. Jag gick också igenom en del om bildhantering, figurnumrering, referenser, innehållsförteckningar med mera.

Skriver ni rapporter i MS Word? Hur smidigt är det, och vad ger de för intryck hos er kunder?

Kontakta mig för information om en workshop med fokus på formatmallar (för text- och styckeformat på alla nivåer) och Word-mallar. Här finns tid och pengar att spara. Mallar underlättar dessutom arbetet för alla inblandade och era kunder får snygga, enhetliga och tydliga dokument.