Beskrivande skrivande

Skrivblock

Angående textförbättring…

Låt oss titta på en mening som beskriver två saker som hör ihop, men där den ena behöver beskrivas med ett ord och den andra med två.

Här gör många skribenter ett misstag som krånglar till det för läsarna. I värsta fall kan texten få en helt annan innebörd än avsedd, på samma sätt som vid ett syftningsfel.

Låt oss säga att Maria har intervjuat personer som har gått i pension. Så här fortsätter texten i vårt exempel:

“Dessa vittnar om allt från minskande självförtroende och vilsenhet till en upplevelse av ett existentiellt vakuum när de inte längre jobbar.”

I meningen ovan är “minskande självförtroende” den första saken och “vilsenhet” den andra. Men “minskande” står direkt före “självförtroende OCH vilsenhet”, så läsaren kan uppfatta det som att både självförtroendet och vilsenheten minskar eftersom det är vad texten säger.

I just det här fallet förstår vi att minskandet bara gäller självförtroendet, något annat vore ologiskt. Men läsningen stannar upp medan hjärnan bearbetar felskrivningen. Det är helt enkelt ingen bra eller smidig text. I andra sammanhang och med andra ord kan det uppstå allvarliga missförstånd och risk för person/materialskador.

Problemet är dock lätt åtgärdat. Välj helt enkelt att skriva det som kräver ett ord först, och det som kräver två eller fler ord sist:

“Dessa vittnar om allt från vilsenhet och minskande självförtroende…”

Lycka till!