Utvalda

Skribenttjänster

Skribenttjänster: teknisk skribent i Göteborg

Jag skriver manualer, instruktioner, produktinformation, utbildningsmaterial, e-learningmanus m.m.

Ni kan även få befintliga texter korrekturlästa, förbättrade och omarbetade.

Använder ni MS Word för exempelvis rapporter? Jag kan lära er att skapa enhetliga och tydliga mallar som sparar tid och underlättar arbetet – gång på gång.

Hur kan jag hjälpa ert företag? Läs om mina skribenttjänster.

Dela detta:

Vattenkokaren

Så var det dags för min lilla elektriska vattenkokare att dra sin sista suck, inte långt efter brödrosten. När jag köpt och packat upp en ny, spanar jag förstås i medföljande användarmanual. Jag är nyfiken på tillverkarens mån om den språkliga kvaliteten, som ju är en del av varumärket och som i mycket fungerar som företagets ansikte utåt.

Säkerhetsavsnittet är viktigast. All nödvändig information för den aktuella produkten bör finnas med, korrekt översatt och lättläst.

Det är vanligt att företag hanterar flera olika produkter och varor. Vad tänker ni då bör vara A och O gällande dokumentationen? I det här fallet är jag säker på att man förutom vattenkokare även tillverkar kaffekvarnar…

Några utdrag kanske kan roa?

 • Om du inte följer instruktioner och säker hetsråd kan fara uppstå.
 • Kaffekvarnen är gjord bara för hushållsbruk.
 • Ställ aldrig kvarnen på eller nära öppen eld, elelement eller på en varm spis.
 • Låt inte barn leka med kaffekvarnen.
 • Kvarnen är inte avsedd för att användas av små barn om de…
 • Se till så att sladden inte hänger över bordseller bänk-kanten
 • Låt vattenkokaren svalna innan du placerar eller avlägsnar delar.
 • Se till så att vattenkokaren är vågrät när du lyfter av den från sockeln.
 • Undvik risk för brand och elstötar – ta aldrig isär vatten-kokare och sockel.
 • Placera kaffekvarnen på en stabil yta…
 • När du använder kvarnen skall sladden vara inom räckhåll, om det skulle ske en olycka.
 • Koppla nätkontakten till ett stömuttag
 • … i inkopplat läge (I).
 • … strömbrytaren till avstängt läge (0)
 • … eller fasttryckt i avstängt läge (I).
 • Filtret skyddar mot kalkbildning i vattenkokaren.
 • Ta bort beläggningar med någon standardprodukt för plastkärl…
 • Om du inte kalkar av, kan garantin sluta att gälla.
Dela detta:

Personligt skrivande

Skrivande
Galen i att skriva

Vad är mest intressant med ditt skrivande?

Privat har jag alltid skrivit. Det började med brev och spännande historier och fortsatte med skriftliga reflektioner och kåserier. Efter många år med hemsida hade jag ”bloggat ur mig allt” men ville ändå skriva. Då blev det en roman.

Nu har jag inget privat skrivarprojekt på gång. Undrar vad det blir härnäst?

Att skriva ger oss möjlighet att stanna upp och fördjupa oss i något. Det kräver fokusering, så det är lätt att komma in i ett intressant och inspirerande ”flow”. Skrivandet välkomnar öppna frågor som gärna leder till utforskande av mentala labyrinter. Det i sin tur kan leda till nya insikter och frågor.

Jag tror att alla har glädje av att skriva, om det tillåts på ett personligt sätt. Att skriva är för mig att manifestera och möta sitt personliga tänkande, skapande och medkännande.

För dig är det kanske något annat…? Berätta gärna.

Dela detta:

Produktmanualer

Produktmanual

Det var dags att införskaffa en ny brödrost. I den tillhörande produktmanualen visas bilderna på samma sida och texten på en egen.

Tyvärr har man inte brytt sig om manualens skriftliga eller pedagogiska kvalitet, trots att den är en del av företagets ansikte utåt. Min föreställning om producentens kvaliteter ändrades därför till det sämre.

Fortsätt läsa ”Produktmanualer”
Dela detta:

Kommatering med rymd

Det är lätt att bli hemmablind

Jag vill visa ett exempel där det är tydligt att ett kommatecken har använts så felaktigt att det förvrider hela textens innebörd. Turligt nog har texten blivit så orimlig att vi förstår att skribenten egentligen velat säga något annat:

Det finns ett tyst svart hål i den lilla stjärnbilden Kikaren, som är synlig för blotta ögat, om man befinner sig på södra halvklotet.

Fortsätt läsa ”Kommatering med rymd”
Dela detta: