Man bör inte skriva man

Rödpenna
Angående textförbättring

Jag har nog skrivit cirka 150 detaljerade säkerhets-, drift- och underhållsinstruktioner på svenska och engelska, mellan 30 och 100 sidor långa. I dessa finns ordet ”du” eller ”man” troligen på färre ställen än fem. Totalt.

Däremot har jag på andra håll sett fraser som:

  • Om man vill höja temperaturen så ska man öppna ventil XX mot XX.
  • När man har startat pumpen så ska man kontrollera att XX…
  • Stödbrännaren behöver man använda när XX…

Det ser inte professionellt ut, snarare som att en vuxen berättar för ett barn hur något fungerar.

Det spelar ingen roll vad det är för en text eller vad den handlar om. I de flesta fall är det både fördelaktigt och möjligt att plocka bort alla ”man/du” genom att möblera om sådana meningar. Se exempel nedan.

  • För att höja temperaturen, öppna ventil XX mot XX.
  • När pumpen är startad, kontrollera att XX…
  • Stödbrännaren ska startas när XX behöver XX…

Oemotståndligt erbjudande

erbjudande
Ett oemotståndligt erbjudande?

Jag ser ett OEMOTSTÅNDLIGT erbjudande. Min tanke är att jag aldrig kommer att se något som passar mig bättre.

En mycket skicklig copywriter, som dragit in förmögenheter åt kunder genom säljande texter, rabatterar sin webb- och mailbaserad kurs i copywriting.

Precis vad jag behöver, som nyligen börjat frilansa och vill hitta nya kunder. Jag är en sekund från att klicka på ”Beställ”.

Men tvekar.

Är han verkligen en bra copywriter? Hans tips är proffsiga, men ändå. Språkliga brister i mailutskick och sociala medier stör mig. Han slipar inte på texter som ska sälja hans slipade produkter. Själv skriver jag mycket bättre.

Om han är slarvig med språket, kan han vara slarvig med resten.

Jag avstår från det ”oemotståndliga” erbjudandet.

Hur ser språket ut i ERA texter? Förtjänar ni ett bättre intryck? Kan brister i dokumentationen skapa person/materialskador relaterade till produkter eller tjänster?

Jag är en skicklig skribent, redo att hjälpa till.
Läs mer här: https://ordkanalen.minuskel.com/blogg/textforbattring/

Hjälp

Skriv och utvecklas
En workshop med fokus på personlig utveckling

Personer som har svårt för att be om hjälp, skulle behöva hjälp med att be om hjälp. Vilket de förstås inte klarar.

Man kan dock lura dem till att våga/vilja be om hjälp.

Om de tror att de är ödmjuka för att de värderar andra högre än sig själva, sitter de på höga hästar. De har inte fått i uppgift att värdera människor och det är inte ödmjukt att göra så.

Först när de ser denna paradox kan de börja tänka om.

Alla människor är lika viktiga i ett större sammanhang. Ingen kommer någonstans utan hjälp av något slag.

Ber man om hjälp, visar man respekt för andras kunskaper och förmågor (om man inte utnyttjar dem på fel sätt, naturligtvis – de kanske har svårt att säga nej av samma anledning som många har svårt att be om hjälp).

Personlig utveckling är intressant och spännande. Vad skulle du vilja ändra på i ditt sätt att reagera på omvärlden?

I min workshop ”Skriv och utvecklas med stöd av medial vägledning” i Göteborg den 5 oktober, fokuserar vi på personlig utveckling. Du får en enskild sittning med medial vägledning kring ditt ämne och allmänt stöd under dagen. Vi samtalar, använder intuitionen och skriver oss till inre äventyr.

Läs mer och anmäl dig här: https://ordkanalen.minuskel.com/blogg/skriv-och-utvecklas/

Henne, hennes, sin

Skriva
Textförbättring – henne/hennes/sin

Här kommer några meningar som kanske kan hjälpa den som tycker det är svårt att veta när man ska skriva henne/honom/dem och hans/hennes/deras eller sin/sina. Lägg märke till vem som agerar (skrivet med versaler) och vems (skrivet med versaler) objektet är.

HAN tar på sig SINA glasögon.
Jag låter HONOM ta på sig SINA glasögon.
JAG provar HANS glasögon.

DE tar hand om SINA barn.
Jag låter DEM ta hand om SINA barn.
JAG tar hand om DERAS barn.

HAN kammar SIG.
JAG kammar HONOM.

JAG har folk omkring MIG.
HAN har folk omkring SIG.

Lite annorlunda blir det när någon upplever att något händer framför/bakom/bredvid SIG. När någon hör något i relation till sin egen placering skriver man på ett sätt, och när man ser/hör något i relation till någon annans placering skriver man på ett annat sätt.

Detta händer:
DÖRREN stänger SIG bakom HONOM
(dörren gör något med sig själv (sitt eget objekt), i relation till någon annans placering).

Upplevelsen hos den som befinner sig framför dörren respektive någon annan som ser/hör detta hända:
HAN hör dörren stängas bakom SIG.
JAG hör dörren stängas bakom HONOM.

Om dörren får lov att vara aktiv:
HAN hör DÖRREN stänga SIG BAKOM SIG (det är korrekt, men ser knöligt ut. Snyggare blir det med: Bakom sig hör han dörren stänga sig (stängas)).

JAG hör FLICKAN harkla SIG bakom MIG.
HAN hör FLICKAN harkla SIG bakom SIG (det är korrekt, men ser knöligt ut. Snyggare blir det med: Bakom sig hör han flickan harkla sig).