Utvalda

Skribenttjänster

Skribenttjänster: teknisk skribent i Göteborg

Jag skriver manualer, instruktioner, produktinformation, utbildningsmaterial, e-learningmanus m.m.

Ni kan även få befintliga texter korrekturlästa, förbättrade och omarbetade.

Använder ni MS Word för exempelvis rapporter? Jag kan lära er att skapa enhetliga och tydliga mallar som sparar tid och underlättar arbetet – gång på gång.

Hur kan jag hjälpa ert företag? Läs om mina skribenttjänster.

Personligt skrivande

Skrivande
Galen i att skriva

Vad är mest intressant med ditt skrivande?

Privat har jag alltid skrivit. Det började med brev och spännande historier och fortsatte med skriftliga reflektioner och kåserier. Efter många år med hemsida hade jag ”bloggat ur mig allt” men ville ändå skriva. Då blev det en roman.

Nu har jag inget privat skrivarprojekt på gång. Undrar vad det blir härnäst?

Att skriva ger oss möjlighet att stanna upp och fördjupa oss i något. Det kräver fokusering, så det är lätt att komma in i ett intressant och inspirerande ”flow”. Skrivandet välkomnar öppna frågor som gärna leder till utforskande av mentala labyrinter. Det i sin tur kan leda till nya insikter och frågor.

Jag tror att alla har glädje av att skriva, om det tillåts på ett personligt sätt. Att skriva är för mig att manifestera och möta sitt personliga tänkande, skapande och medkännande.

För dig är det kanske något annat…? Berätta gärna.

Produktmanualer

Produktmanual

Det var dags att införskaffa en ny brödrost. I den tillhörande produktmanualen visas bilderna på samma sida och texten på en egen.

Tyvärr har man inte brytt sig om manualens skriftliga eller pedagogiska kvalitet, trots att den är en del av företagets ansikte utåt. Min föreställning om producentens kvaliteter ändrades därför till det sämre.

Fortsätt läsa ”Produktmanualer”

Kommatering med rymd

Det är lätt att bli hemmablind

Jag vill visa ett exempel där det är tydligt att ett kommatecken har använts så felaktigt att det förvrider hela textens innebörd. Turligt nog har texten blivit så orimlig att vi förstår att skribenten egentligen velat säga något annat:

Det finns ett tyst svart hål i den lilla stjärnbilden Kikaren, som är synlig för blotta ögat, om man befinner sig på södra halvklotet.

Fortsätt läsa ”Kommatering med rymd”

Kommatering

Kommatecken
Var sätter man kommatecken?

Tycker du att kommatering är enkelt eller svårt?

Kommateringen påverkar i hög grad textens läsbarhet. Alla vinner på att få den rätt och undvika att läsaren upplever störande avbrott eller missförstår innehållet.

Idag ska jag utgå från ett knöligt textavsnitt:

När 40-åriga Sofia var ute på en lunchpromenad stannade hennes hjärta. En person, som hade sett henne segna ner på marken ringde 112, och när Mats kom till platsen stod en person på knä och gjorde kompressioner. Mats som arbetar som ambulanssjukskötare ingrep genast och hjälpte till i väntan på att ambulansen dök upp. Alla inblandade gjorde skillnad för Sofia som i dag lever, tack vare dem.”

Vad tycker du om exemplet?

Ägna gärna en stund åt att skriva av texten och justera kommateringen för dig själv, innan du läser vidare.

Fortsätt läsa ”Kommatering”