Textförbättringsförslag

Texterna nedan är utdrag från sidan ”Jämlikhet och mänskliga rättigheter” på webbplatsen ”Information om Sverige”, kopierade med tillstånd av Länsstyrelsen. Jag presenterar förslag på alternativa formuleringar efter varje originalavsnitt.

Kön, jämställdhet och feminism

Originaltext:
Jämställdhet handlar om jämlikhet mellan män och kvinnor. De ska ha lika mycket makt att påverka samhället och sina egna liv. Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma rättigheter och skyldigheter. Människors förutsättningar påverkas av flera faktorer än kön, vilket innebär att alla i gruppen kvinnor och män inte har samma livserfarenheter eller levnadsvillkor.

Mitt förslag:
Alla människor, oavsett kön, har olika erfarenheter och förutsättningar. Jämställdhet innebär att män och kvinnor har lika stor makt över sina egna liv och lika stor möjlighet att påverka samhället. De har samma rättigheter och skyldigheter och värderas inte efter kön. De är helt enkelt jämlika.

Originaltext:
Kön är inte en enkel kategori. Det finns personer som inte identifierar sig som kvinna eller man, eller som är ett annat kön än det de tilldelades vid födseln. Alla människor oavsett kön påverkas av samhällets normer för kön och hur samhället värderar grupperna kvinnor och män.

Mitt förslag:
Det finns personer som varken identifierar sig som kvinna eller man. Många har dessutom en inre könsidentitet som skiljer sig från den fysiska. Oavsett kön påverkas människan av samhällets normer och värderingar.

Originaltext:
Feminism är ett samlingsbegrepp för den samhällsanalys och rörelse som menar att kvinnor generellt sett är underordnade män i samhället och vill förändra detta. Den feministiska politiska rörelsen arbetar också på olika sätt för att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter i samhället. Praktiskt jämställdhetsarbete kan innebära att förändra diskriminerande regler, motverka sexualiserat våld, höja representationen av kvinnor på beslutande poster samt uppmärksamma hur andra former av förtryck hänger ihop med kön.

Mitt förslag:
Kvinnor har diskriminerats på många områden. Feminism är ett samlingsbegrepp för den analys och rörelse som arbetar för jämställdhet i samhället. Den feministiska politiska rörelsen arbetar även för jämlikhet oavsett kön, exempelvis genom att förändra diskriminerande regler, motverka sexualiserat våld samt detektera och synliggöra andra former av förtryck.

Kommentera gärna om du har andra förslag på ändringar.

Denna där

Ofta är det små detaljer som får oss att reagera på en text och omedvetet klassa avsändaren som oprofessionell, trots att vi förstår att han eller hon förmodligen är mycket skicklig på sin huvuduppgift.

Den som har svårt för svensk grammatik har mycket att tjäna på att memorera några få vanliga fällor och sedan undvika dessa.

I bilden ovan ser vi ett exempel. Substantiv i bestämd form (dörren) ska föregås av ”den/det här” istället för ”denna/detta”. I annat fall bör substantivet skrivas i obestämd form:

Använd inte den här dörren, tack.
Använd inte denna dörr, tack.

Ett annat råd som kan vara bra att ta till sig är att undvika barn/talspråk såsom ”våran/vårat” och ”eran/erat” och istället använda vår/vårt och er/ert. ”Våran utbildning är av högsta klass” ger inget professionellt intryck.

Vår utbildning
Vårt koncept
Er fördel
Ert företag

Många lägger till ett ”så” där det inte behövs, vilket också ger intryck av barn/talspråk: ”På lördag så ska vi åka och bada”. Avstå från detta onödiga ord, som annars ofta hamnar framför ”ska, vill, kommer, borde, hade, tycker” etc.

På lördag ska vi åka och bada.

Många blandar ihop orden ”de” och ”dem”. Ett knep är att i tanken byta ut ”de” mot ”vi” (ord med två bokstäver) och ”dem” mot ”oss” (ord med tre bokstäver) för att lättare upptäcka misstag. De flesta säger inte ”Hon reser hem till vi”. Det blir då tydligt att ”vi” borde ersättas med ”oss”, vilket innebär att ”de” också vore fel medan ”dem” vore rätt.

Hon/de reser hem till dem/oss.
Hon/de skänker dem/oss en gåva
.

Är det något uttryck eller ord som du tycker är extra lurigt? Kommentera gärna.