Workshop: Skriv och utvecklas

Skriv och utvecklas

Välkommen till en unik workshop i Stockholm!

Här kombinerar vi skrivande och personlig utveckling, med stöd av medial vägledning.

Detta är ingen skrivarkurs; din personliga utveckling står i fokus.

Du väljer själv tema och får vägledning kring det, eller jobbar med ett tema som enligt medial vägledning kan få stor betydelse för dig.

Mycket kan hända inom oss när vi skriver. Gamla känslor och tankar som dras ut i nya perspektiv kan leda till nya vägar och möjligheter. Vart leder ditt 2019? Läs några deltagares kommentarer (nytt fönster öppnas).

Vi träffas vid två tillfällen.

DAG 1: lördagen den 4 maj 2019 klockan 10-16:
Vi förbereder och inleder skrivandet för personlig utveckling med hjälp av medial vägledning. Du jobbar med ett projekt som är anpassat för just dig. Du får även en sittning med medial vägledning och allmänt stöd under dagen.

DAG 2: lördagen den 25 maj 2019 klockan 10-15:
Vi träffas för uppföljning av våra projekt med personlig utveckling och fördjupning av skrivandet. Var och en har jobbat med sina texter i tre veckor och haft kontakt i en sluten Facebook-grupp. Du får ytterligare medial vägledning kring skrivandet och din personliga utveckling samt allmänt stöd under dagen.

Vägledning under workshopen

Vid de båda träffarna får du medial vägledning som:

  • belyser dina naturliga ingångar till skrivandet
  • klargör din relation till det du vill skriva om
  • inspirerar dig till att skriva djupt och levande
  • hjälper dig att hitta vägar för personlig utveckling inom ett specifikt område. Det kan handla om förhållningssätt, rädslor, invanda mönster, relationer som kan utvecklas till det bättre eller en egenskap hos dig själv som du vill jobba med genom att skriva.
Ditt eget ansvar

Du måste vara myndig och mentalt frisk för att delta och det är du själv som ansvarar för din utveckling och ditt mående. Denna workshop ger dig helt enkelt verktyg för att inspireras till och inleda ett självständigt arbete för personlig utveckling. Vi går inte medvetet in på traumatiska områden och OrdKanalen har inget ansvar för din mentala eller känslomässiga hälsa.

Deltagarnas integritet

Allt som du uppfattar om de övriga deltagarna i gruppen, eller vad de i sin tur berättar om andra personer under workshopen eller i den slutna Facebook-gruppen, är strikt konfidentiellt och får under inga omständigheter delges någon utomstående person.

Du har rätt att vara anonym inför de övriga deltagarna och förväntas visa dem samma respekt.

Gängets slutna Facebook-grupp

Gänget som jobbar ihop under de båda träffarna inbjuds att frivilligt koppla sig till en sluten Facebook-grupp bara för er. Där kan ni ställa frågor till mig eller varandra eller dela erfarenheter och diskutera skrivandet i era projekt. Facebook-gruppen existerar så länge deltagarna är aktiva där, och stängs ner cirka tre månader efter det senaste inlägget.

Praktisk information och anmälan

Klicka för mer information och anmälningsformulär
(öppnas i nytt fönster).Glad tjej